Weirdness at it's finest.

Varför är det så, att man bland vänner kan känna sig så fruktansvärt ensam? Som att människor tittar på dig, men utan att se dig? För att i en annan stund känna att du har hela världen med dig trots att du är helt själv på platsen...

RSS 2.0